Vyspelejšie zdroj

Predaj úsporných zdrojov ako takých klesol, pretože boli len prechodným produktom, ktorý vytvoril priestor pre prechod na technologicky vyspelejší zdroj, ktorým je žiarovka LED.Vzhľadom na to, že úsporky obsahujú ortuť, majú dlhšiu dobu nábehu do plnej svietivosti a nižší počet spínacích cyklov, očakávame, že sa postupne ich predaj obmedzí a zostanú iba vo vysokých výkonoch 100W a linárních osvetleniach a prevedenie v priemyselných päticiach.

Reálna spotreba

Halogénky mali byť od roku 2016 zakázané Európskou komisiou úplne, domácnosti od nich pomaly ustupujú. Zákaz bol síce posunutý až na rok 2018, ale vzhľadom k ich spotrebe a životnosti je dnes jednoznačne najvýhodnejší voľbou kvalitné žiarovka LED. V priemere má každá domácnosť 20 svetelných zdrojov a respondenti v priemere odhadujú svoju ročnú útratu za elektrickú energiu na svietenie na 2 827 Sk,čo je skoro trikrát toľko, ako je reálna spotreba dvadsiatich diódových zdrojov v klasickej domácnosti.